Cégtörténet

A Bátkontroll Mérnöki Szolgáltató Kft-t (röviden Bátkontroll Kft.) az atomerőműi kis- és közepes aktivitású radioaktív hulladékok végleges elhelyezésére szolgáló, Bátaapatiban megvalósuló, Nemzeti Radioaktívhullladék-tároló (NRHT) létesítése, kivitelezése kapcsán alapította négy cég, projkettársaságként. Alapítói olyan ipari és/vagy bányászati tevékenységekhez kapcsolódó műszaki ellenőrzési, műszaki felügyeleti, műszaki szakértői referenciákkal rendelkeztek, melyek alapján teljes körűen el tudták látni, le tudták fedni az NRHT bányászati módszerekkel végrehajtott, speciális technológiai elemeket tartalmazó kivitelezéséhez kapcsolódó, műszaki ellenőrzési, műszaki felügyeleti, minőség- és környezetfelügyeleti és műszaki szakértői munkát, kielégítve a Megrendelő, Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Kft. (RHK Kft.) elvárásait és a vonatkozó jogszabályi, hatósági követelményeket.

A Bátkontroll Kft. alapítói a következő cégek voltak:

  • Consultant Kft.
  • Golder Assiciates (Magyarország) Zrt.
  • BÉDUS Mérnöki és Szolgáltató Kft.
  • Special Consult Kft.

A Bátkontroll Kft. a fenti munka végrehajtása során projektirányítási feladatot látott el az alapítói cégek munkáját tekintve. A tényleges végrehajtó munkát a tulajdonos gazdasági társaságok végezték megbízási szerződés alapján a profiljuknak megfelelő területeken.

A kivitelezési munkák specifikumaihoz igazodva, a szakterületi súlypontokat figyelembe véve a projekt végrehajtása során a tulajdonosi szerkezet változott. 2008-2011. között a négy alapítói cég alkotta a tulajdonosi kört, vett részt a munkában. 2011-ben a Consultant Kft. és a Special Consult Kft. kiválásával, kivásárlásával a tuladonosi kör két cégre redukálódott (Golder Assiciates (Magyarország) Zrt., BÉDUS Mérnöki és Szolgáltató Kft.).

2013-ban a Golder Associates (Magyarország) Zrt. is kivált a a Bátkontroll Kft-ből, így a Golder Associates (Magyarország) Zrt. üzletrészének megvásárlásával a Bátkontroll Kft. egyedüli, 100 %-os tulajdonosa a BÉDUS Mérnöki és Szolgáltató Kft. lett, mely cégnek az alap-tevékenysége szintén a műszaki ellenőrzéshez kapcsolódott, kapcsolódik (nukkleáris létesítmények, technológiai rendszerek, rendszerelemek műszaki ellenőrzése). A két – jogi értelemben különálló - cég szorosan együttműködik, ügyvezetője mindkettőnek Szabó Benjamin.

A Bátkontroll Kft. az eddigi munkáit közbeszerzési eljárásokon pályázta meg, nyerte el. A cég elsődleges megrendelője a Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Kft. (RHK Kft.).