Minősítések

A Bátkontroll Kft. MSZ EN ISO 9001:2009 és az MSZ EN ISO 14001:2005 szabványok szerint integrált irányítási rendszert vezetett be és működtet. Ezt igazolja az akkreditált szervezet által kiadott tanúsítás is (EMT Zrt. - tanúsítvány számok: 100-3338, 200-3338). Az akkreditált cég által kiadott minősítés a beruházások teljes körű műszaki és adminisztratív irányítása, beruházási munkák műszaki ellenőrzése és minőség-felügyelete, műszaki szakértés, vizsgálat, ellenőrzés a nem nukleáris és nukleáris tevékenységekre terjed ki.

Ezen kívül a Bátkontroll Kft. rendelkezik az RHK Kft. által kibocsátott Minősítő Lappal, mely alapján a minősített tevékenységi terület „mérnökszolgálati (műszaki ellenőrzés, mérés_mintavétel) tevékenység végzése”. A minőstés a KF, F, NF biztonsági osztályokra és az 1., 2., 3. beszerzési kategóriákra terjed ki.

A fentiken túl a Bátkontroll Kft. szerepel a biztonsági követelményeknek előzetesen megfelelt ajánlattevők jegyzékén (irányadó névjegyzék), amit az Alkotányvédelmi Hivatal Iparbiztonsági Osztálya adott ki a 218/2011. (X. 19.) Kormányrendelet 13. (1) bekezdése alapján végrehajtott nemzetbiztonsági ellenőrzés eredményeként.

Kárfelelősség biztosítás

A Bátkontroll Kft. rendelkezik kárfelelősség biztosítással, melynek:

besorolás szerinti tevékenysége:

  • mérnöki tevékenység;
  • műszaki tanácsadás;

biztosított tevéknysége:

  • műszaki ellenőrzés;
  • műszaki felügyelet, szakértés;
  • minőségfelügyelet, ellenőrzés;

Kártérítési limitje: 10.000.000,- Ft/kár, 40.000.000,- Ft/év.